Aleksandr Bykov

2021


Background
N.I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, BS, 2015

Biology
Pushchino State Institute of Natural Sciences, MS, 2017
Biology

2022 XDBio Graduate